dinsdag 1 november 2011

Waarom Sociaal met Media

Jongeren en (sociale) media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze staan continu in verbinding met bekenden, onbekenden en een onbeperkte hoeveelheid informatie (tekst, beeld, geluid). Vaak staan de online risico’s centraal in mediawijsheid initiatieven. Het is echter belangrijk om jongeren ook te leren - het verschil te maken met media, voor zichzelf en voor anderen. Dat draagt bij aan hun identiteitsontwikkeling en wereldoriëntatie én bereidt ze voor op een loopbaan waarin je alleen verder komt wanneer je ict en sociale media intelligent, constructief weet in te zetten. Veel scholen vinden het moeilijk mediawijsheid in het onderwijs te integreren. En als ze het doen, is dat met name vanuit een theoretisch kader (met nadruk op risico’s) dat door leerlingen als saai wordt ervaren. ‘Sociaal met media’ van stichting Mijn Kind Online is een project waarin scholen aan de slag gaan met mediawijsheid, ondernemerschap en burgerschapsvorming binnen een realistische context. Leerlingen worden uitgedaagd om op een creatieve manier een maatschappelijk probleem op te lossen. Mediawijsheid moet de kern zijn van het project. Ze zamelen bijvoorbeeld geld in via sociale media voor goede doelen ver weg of ze verzinnen dé manier om een zieke klasgenoot via nieuwe media toch de les bij te laten wonen. In het proces ‘van idee tot uitvoering’ worden ze begeleid door deskundigen die ondersteuning bieden en gastlessen verzorgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten